Expertise onderzoeken

Expertise onderzoek en diagnostiek

Het kan voorkomen dat men een specifiek expertise onderzoek vraagt voor een werknemer om beter zicht te krijgen op diens mogelijkheden en belemmeringen. Met de adviezen en het behandelplan heeft de bedrijfsarts inzage in de mogelijkheden van de werknemer op het gebied van werk en functioneren en inzage in de mogelijkheden van de werknemer kunnen worden vergroot. De leidinggevende ontvangt een rapportage met conclusie waarin geen medische informatie is opgenomen.

Mentaal Beter Werkt biedt de volgende onderzoeken aan:

Psychodiagnostisch onderzoek (PDO)

Psychodiagnostisch onderzoek wordt ingezet als er bij een werknemer structurele psychische belemmeringen spelen die het functioneren beïnvloeden, zoals persoonlijkheidsstoornissen of co-morbiditeit (het tegelijkertijd aanwezig zijn van verschillende aandoeningen/stoornissen). Mentaal Beter Werkt voert het onderzoek uit om de diagnose helder te krijgen ten aanzien van de psychische klachten.

Mentaal belastbaarheidsonderzoek (MBO)

Mentaal belastbaarheidsonderzoek wordt ingezet bij een werknemer als er aanwijzingen zijn dat de werknemer psychische klachten heeft, die invloed hebben op het arbeidsvermogen. Met name wanneer er twijfels zijn over de terugkeer van de werknemer in eigen functie of terugkeer binnen het bedrijf. Hierbij is de vraagstelling gericht op de mentale belastbaarheid om bijvoorbeeld de re-integratie verantwoord in te kunnen inzetten.

Neurologisch psychologisch onderzoek (NPO)

Neurologisch psychologisch onderzoek wordt ingezet bij een werknemer om te kijken naar het verband tussen de klachten en de werking van het zenuwstelsel van de werknemer.

Meer informatie over expertiseonderzoeken?

Staat het door u gewenst onderzoek hier niet tussen, maar bent u benieuwd naar wat Mentaal Beter Werkt voor u kan betekenen? Stuur ons een bericht via het contactformulier, per mail via info@mentaalbeterwerkt.nl, of bel ons op 088 010 4321.