Intake

Met een intake maken wij inzichtelijk welke psychische klachten op mentaal vlak aanwezig zijn en welke interventie hier het beste bij aansluit met het oog op snelle en duurzame werkhervatting. Wanneer een intake preventief ingezet wordt dan is het doel inzichtelijk te maken welke risico factoren aanwezig zijn en hoe uitval voorkomen kan worden.

De intake richt zich niét op het stellen van een diagnose. Waar het u als werkgever en werknemer om gaat, is de feitelijk belasting/belastbaarheid en een onderbouwde prognose op herstel en eventueel werkhervatting. Daar waar er na de intake indicatie blijkt te zijn op zeer lange arbeidsongeschiktheid en er een noodzaak is tot zeer langdurige of intensieve (of deels intramurale) begeleiding zal worden verwezen naar de reguliere gezondheidszorg.

Wanneer een werknemer wordt aangemeld, wordt dezelfde dag nog telefonisch contact opgenomen. Wij leggen tijdens dit gesprek de werkwijze uit en plannen meteen een intake in. De intake vindt binnen één week plaats na aanmelding. De werknemer ontvangt per mail een bevestiging van de afspraak. Ook ontvangt de werknemer een digitale uitnodiging voor de digitale webbased screener & ROM. De werkgever krijgt ook binnen één dag per mail een bevestiging van de afspraak.

Ieder traject start met een intake van  één uur. Tijdens dit gesprek nemen we de klachten en mogelijkheden van de werknemer door. Samen bespreken we het mogelijke plan van aanpak. Tijdens de intake is er ruimte om, indien gewenst, contact te leggen met huidige of ex-behandelaren van de werknemer om informatie op te vragen. Dit kan na toestemming van de werknemer en met het oog op het voorkomen van dubbel werk en onnodige belasting van de werknemer. Overleg met een bedrijfsarts of verzuimspecialist is in deze fase noodzakelijk om aan het gezamenlijk doel te kunnen werken.

Stroomschema Intake

In onze schemaoverzicht ziet u in één oogopslag het intakeproces:
Van aanmelding tot afsluiting in 10 werkdagen

Duidelijke rapportages

Op basis van de uitkomsten van de screener en de intake stellen we een persoonlijk plan van aanpak op, afgestemd op de persoonlijke situatie en de werksituatie. Dit plan leveren we binnen een week na het intakegesprek aan de werkgever. In overleg sturen wij ook een rapport met medische inhoudelijke informatie naar de bedrijfsarts om de te nemen stappen af te stemmen. Na overleg en goedkeuring van het plan kunnen wij binnen één week starten met face-to-face  begeleiding. Voor zelfhulp, e-health en psychosociale coaching kunnen wij zelfs dezelfde dag nog starten.

De intake bestaat uit de Webbased screener + ROM, intake gesprek, nabespreking rapportages, rapportage intake voor de werkgever en rapportage intake bedrijfsarts. Verder is overleg met werkgever, casemanager en bedrijfsarts onderdeel van de intake.

Meer informatie over de intake?

Bent u benieuwd naar wat Mentaal Beter Werkt voor u kan betekenen?
Stuur ons een bericht via het contactformulier, per mail via info@mentaalbeterwerkt.nl,
of bel ons op 088 010 4321.