Bedrijfsprofiel

Mentaal Beter Werkt is gespecialiseerd in verzuimpreventie en snelle resultaat gerichte aanpak van psychisch verzuim en biedt gespecialiseerde HR dienstverlening gericht op groei en ontwikkeling. Onze aanpak wordt door een groot aantal gespecialiseerde behandelaren uit het netwerk van Mentaal Beter aangeboden. In heel Nederland hebben wij de beschikking over eigen vestigingen. Daarnaast beschikken wij over tal van spreekkamers in het land van aan ons gelieerde organisaties. Hiermee kunnen wij een landelijke dekking garanderen.

Onze kernwaarden

Bij Mentaal Beter Werkt hebben we drie kernwaarden geformuleerd. Volgens deze waarden werken wij en gaan wij met u om.

Persoonlijk: Maatwerk van intake tot afsluiting

Persoonlijk en betrokken, dat vinden we belangrijk bij Mentaal Beter Werkt. Persoonlijk in de contacten met onze relaties en betrokken bij de mensen waarmee we werken. Binnen onze aanpak gaan we uit van maatwerk. Elke werknemer is uniek en heeft ondersteuning nodig die past bij zijn of haar persoonlijke situatie en specifieke werksituatie. Wij werken oplossingsgericht en stellen werkhervatting centraal. Wij gaan daarbij uit van het eigen herstelvermogen van werknemers en behandelen gericht om de werknemer zijn of haar eigen kracht terug te laten vinden.

Duidelijk: Inzichtelijke werkwijze

Mentaal Beter Werkt helpt bedrijven en organisaties om psychisch verzuim te beperken en te voorkomen. Dit doen wij op een transparante wijze; binnen één dag start de intake via onze online screening. Binnen één week start de behandeling. Door onze snelle interventie wordt de mentale belasting direct in kaart gebracht. Hierdoor wordt snel duidelijk welke ondersteuning nodig is om de werkzaamheden duurzaam te kunnen hervatten. Wij werken met korte lijnen, heldere communicatie en snelle terugkoppelingen. Korte lijnen, duidelijke rapportages, medisch geheim en snelle terugkoppelingen vormen een belangrijk onderdeel van onze samenwerking. Wij vermijden bureaucratie waar mogelijk om op deze wijze een effectieve behandeling te realiseren.

Doelgericht: een doelgericht behandeling 

Mentaal Beter Werkt gebruikt wetenschappelijk gevalideerde programma’s en werkt met evidence -based practice (EBP). Wij werken met hoog opgeleide professionals. Wij organiseren voor hen gestructureerd en regelmatig intervisies en bij- en nascholing. De feedback van onze opdrachtgevers en cliënten is onderdeel van ons continue proces van optimalisering van de dienstverlening. We meten voortdurend de voortgang en analyseren de uitkomsten, zodat we steeds beter zicht krijgen op de kwaliteit en de resultaten van ons werk.

Mentaal Beter Werkt onderscheidt zich ook op andere gebieden:

  • Landelijk netwerk; 400 behandelaren door het hele land
  • Snelheid: Binnen één dag start de intake. En binnen één week een eventuele behandeling
  • Duidelijkheid: Onze werkwijze is inzichtelijk. Daarom weten alle partijen snel waar ze aan toe zijn
  • Meetbaar: Wij meten en volgen het welzijn van de werknemer en sturen bij waar nodig
  • Maatwerk: Voor elke werknemer bieden wij een behandeling op maat