Klachten

Natuurlijk doen wij altijd onze uiterste best om zowel voor opdrachtgever als cliënt een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren.

Hoor en wederhoor

Nu kan het natuurlijk altijd zijn dat er onverhoopt een klacht ontstaat. Om dit zo efficiënt mogelijk op te lossen beschikt Mentaal Beter Werkt over een klachtenreglement. Bij het vaststellen hiervan is aandacht besteed aan de eisen die ook de Nationale Ombudsman stelt aan de interne klachtenbehandeling door een bestuursorgaan: het principe van hoor en wederhoor. Dit principe maakt deel uit van onze procedure.

Klachten nemen wij serieus

Indien wij een klacht ontvangen, nemen we deze zeer serieus. Allereerst spannen wij ons uiteraard maximaal in om de klacht zo goed mogelijk af te handelen. Daarnaast halen wij uit de klacht ook de belangrijke signalen over ons eigen functioneren. Op basis hiervan zullen we dan ook conclusies trekken aangaande onze verbeterpunten. Het voorkomen van klachten in de toekomst en de verbetering van producten en diensten is het doel. De behandeling van klachten wordt opgenomen in het klachtenregister.

Klachtenreglement

U kunt ons klachtenreglement hier downloaden. Heeft u nog vragen?
Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 088 010 4321.