Psychisch verzuim & werkhervatting

Waar mensen werken, kan ziekteverzuim voor komen. Psychische klachten zijn bij een groot deel van ziekteverzuim de oorzaak. Bijvoorbeeld door de toename van de werkdruk, moeilijkheden in de privésfeer, conflicten, onduidelijkheid over taken en bevoegdheden en ga zo maar door. Een hoog ziekteverzuim is nadelig voor een organisatie én voor de mensen die daarin werken: ziekteverzuim is duur, het geeft organisatorische problemen en het kan slecht zijn voor de sfeer, de continuïteit en de kwaliteit van het werk. Elke werkgever is dus gebaat bij gezonde en vitale werknemers. Mentaal Beter Werkt helpt organisaties met verzuimpreventie en het terugdringen van psychisch verzuim. Wij koppelen gespecialiseerde vakkennis op dit terrein aan snelheid van handelen, een proactieve opstelling en focus op werk. Het welzijn, mentale vitaliteit en de zelfredzaamheid naar vermogen van de werknemer staat daarbij centraal. Kortom, bij Mentaal Beter Werkt staat voorkomen van verzuim en werkhervatting op nummer één.

Vroegsignalering en preventie

Als de opdrachtgevende organisatie er aan toe is en het psychisch verzuim redelijk onder controle is, zetten we de stap naar vroegsignalering van psychische klachten. Wij trainen HR-managers en leidinggevenden in het oppikken van signalen die duiden op verlies van mentale vitaliteit. Je kunt in veel gevallen zien aankomen dat de werknemer dreigt te gaan uitvallen. Wij willen dat voorkomen. We weten dat dit mogelijk is en kunnen om HR-managers en leidinggevenden trainen in mogelijkheden om mentale vitaliteit te versterken, psychische klachten vroegtijdig te signaleren en hoe ze het beste om kunnen gaan met werknemers met psychische klachten en (dreigend) ziekteverzuim. Wij werken ook met e-coaches die gespecialiseerd zijn in het oplossingsgericht aanpakken van psychosociale problematiek. Het doel is om ervoor te zorgen dat de praktische randvoorwaarden in orde zijn om het functioneren te bevorderen en verzuim te voorkomen. Door korte oplossingsgerichte contacten in te zetten zorgen wij ervoor dat het herstel positief beïnvloed wordt om duurzaamheid te realiseren. Daarnaast bieden wij diverse assessments, coaching en trainingen voor zowel leidinggevenden als werknemers.

Meer informatie over Mentaal Beter Werkt?

Bent u benieuwd naar wat Mentaal Beter Werkt voor u kan betekenen? Stuur ons een bericht via het contactformulier, per mail via info@mentaalbeterwerkt.nl, of bel via 088 010 4321 .