Werkmodules in combinatie met ggz

Wanneer na de intake een indicatie voor reguliere gezondheidszorg (ggz) gesignaleerd wordt dan kan Mentaal Beter Werkt samenwerking opzetten met zusteronderneming Mentaal Beter. Zo vallen de kosten van de interventie dan deels onder de zorgverzekering van de werknemer. Na het afronden van de intake en het aanleveren van de rapportages met advies dient er een verwijsbrief door de bedrijfsarts geschreven te worden zodat er beroep gedaan kan worden op de gecontracteerde zorg.

Om te voorkomen dat werknemer in dit proces losgelaten wordt, voeren wij een werkmodule uit gericht op de te realiseren doelstelling. De werkmodules variëren van een korte werkmodule tot een lange werkmodule, al gelang naar de zwaarte van de problematiek en de behandeling binnen de ggz.

Een deel van de interventie betreft psychologische behandeling en kan via Mentaal Beter ingezet worden. Het werkgerelateerde deel wordt niet vergoed door de zorgverzekering en wordt middels de werkmodule ondervangen. Met name de vertaalslag van hetgeen binnen de ggzbehandeling plaats vindt en gerealiseerd wordt (klachten reductie) naar werkvermogen vraagt om gerichte begeleiding.

Communicatie met de behandelaar, het waarborgen van de gemaakte afspraken, focus op werk, de terugkoppeling naar werkgever, casemanager en bedrijfsarts en aanleveren van de nodige rapportages valt onder de werkmodule. Daarnaast is de werkmodule gericht op werkhervatting, waarbij aanvullende interventie of coaching ingezet wordt om werknemer te ondersteunen. Wij sturen aan op eigen verantwoordelijkheid nemen in (on)gezondheid en aanwezigheid en verzuim. Door onze aanpak voorkomen we langdurig psychisch verzuim.

Meer informatie over de screener & ROM?

Bent u benieuwd naar wat Mentaal Beter Werkt voor u kan betekenen? Stuur ons een bericht via het contactformulier, per mail via info@mentaalbeterwerkt.nl, of bel ons op 088 010 4321.