Werkwijze en resultaat


Werkwijze

Heeft uw werknemer psychische klachten waardoor het functioneren wordt beïnvloed? Dan biedt Mentaal Beter Werkt snel en effectieve hulp om langdurig verzuim te voorkomen. Vanuit onze overtuiging dat juist in de eerste weken voorkomen moet worden dat iemand dieper wegzakt, zijn wij gericht op screening van de klachten op de dag van ziekmelding d.m.v. digitale vragenlijsten. Binnen één week moet het intakegesprek gepland zijn en binnen één week, na de intake, is het plan van aanpak bij de leidinggevende. Binnen tien werkdagen is de gehele intake afgerond. Zie het stroomschema om het proces in één oogopslag te zien.

Onze intake richt zich niét op het stellen van een diagnose. Waar het u als werkgever en werknemer om gaat, is de feitelijk belasting/belastbaarheid en een onderbouwde prognose op herstel en eventueel werkhervatting. Daar waar er na de intake indicatie blijkt te zijn op zeer lange arbeidsongeschiktheid en er een noodzaak is tot zeer langdurige of intensieve (of deels intramurale) begeleiding zal worden verwezen naar de reguliere gezondheidszorg.

Wij rapporteren altijd met twee lijnen: het plan van aanpak met medische inhoudelijke informatie  naar de bedrijfsarts én het persoonlijk op maat gesneden plan van aanpak (proces lijn) naar de leidinggevende. Na akkoord op het plan van aanpak starten wij direct met onze begeleiding. Bij elk traject staat het werk centraal. Wij sturen aan op eigen verantwoordelijkheid nemen in (on)gezondheid, aanwezigheid en verzuim. Door onze aanpak voorkomen we langdurig verzuim.

Visie

Het is onze overtuiging dat de winst in de eerste weken te behalen valt. Zeker bij psychisch verzuim wordt vaak eerst de situatie aangekeken vanuit de gedachte dat “tot rust komen” het herstel bevordert. Wij weten uit jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met psychische stoornissen en klachten, dat juist in de eerste weken na uitval uit het werkproces de klachten erger worden. Het ontbreken van ritme en structuur zijn juist een katalysator in het verlies van mentale vitaliteit. Langere tijd thuis zitten in combinatie met psychische klachten leidt tot een lange en moeizame weg van herstel en terugkeer naar werk.

Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht

Onze visie gaat uit van de eigen kracht van mensen: “zelfredzaamheid naar vermogen”. Hierbij houden we altijd rekening met de tijdelijke beperkingen die meespelen en stemmen we af wat er op de werkplek mogelijk is. In onze visie op arbeid en gezondheid vormt het eigen aandeel een belangrijk uitgangspunt. Dit aandeel is gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van de werknemer. We helpen graag om de eigen kracht terug te vinden, zelf weer regie te kunnen voeren en keuzes te maken.

Aantoonbaar resultaat

Mentaal Beter Werkt heeft de visie dat de toegevoegde waarde van een begeleiding meetbaar en aantoonbaar moet zijn. Hoe weten we zeker dat de juiste begeleiding wordt ingezet om klachten te verminderen? Hiervoor wordt landelijk binnen de ggz Routine Outcome Measurement (afgekort ROM) gebruikt. ROM is de methodiek waarbij regelmatig metingen gedaan worden van de toestand van de werknemer met het oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de begeleiding. Zodoende weet de werknemer of hij erop vooruit gaat tijdens het traject. Onze professionals kunnen daarmee goed monitoren of de begeleiding aanslaat en of het gewenste resultaat bereikt gaat worden.

Het meten van het effect is niet alleen voor de werknemer prettig. De metingen geven ook een goed beeld, waarmee wij onze begeleidingen kunnen evalueren. Het draagt bij aan ons streven naar constante kwaliteitsverbetering. Het doen van ROM-metingen zien wij als een waardevol instrument en daarom gebruikt Mentaal Beter Werkt de ROM, net als binnen de ggz, ook om het effect te meten en te monitoren.

Meer informatie over Mentaal Beter Werkt?

Bent u benieuwd naar wat Mentaal Beter Werkt voor u kan betekenen?
Stuur ons een bericht via het contactformulier, per mail via info@mentaalbeterwerkt.nl,
of bel via 088 010 4321 .